180.000 / tháng
180.000 / tháng

1 Core - 10 GB SSD

Xem thêm
350.000 / tháng

2 Core - 2GB SSD

Xem thêm
650.000 / tháng

4 Core - 4 GB SSD

Xem thêm
1.150.000 / tháng

6 Core - 8 GB SSD

Xem thêm

Khởi tạo nhanh chóng

Khởi tạo máy chủ trong nháy mắt chỉ với vài cú click chuột cùng với hệ điều hành phong phú đáp ứng mọi nhu cầu
Step #1. Tạo tài khoản

Step #1. Tạo tài khoản

Step #2. Chọn gói sử dụng

Step #2. Chọn gói sử dụng

Step #2. Cài đặt & Sử dụng

Step #2. Cài đặt & Sử dụng

Bảng giá VPS Cloud

Giảm 30% phí đăng ký, duy trì với các đơn hàng từ 06 tháng trở lên

Gói A

CPU: 1 Core
RAM - DDR4: 1GB
SSD: 10GB + 10GB Free
Băng thông: Không giới hạn
Phí khởi tạo: 0 đ
180.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói B

CPU: 2 Core
RAM - DDR4: 2GB
SSD: 20GB + 20GB Free
Băng thông: Không giới hạn
Phí khởi tạo: 0 đ
350.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói C

CPU: 4 Core
RAM - DDR4: 4GB
SSD: 30GB + 30GB Free
Băng thông: Không giới hạn
Phí khởi tạo: 0 đ
650.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói D

CPU: 6 Core
RAM - DDR4: 8GB
SSD: 40GB + 60GB Free
Băng thông: Không giới hạn
Phí khởi tạo: 0 đ
1.150.000₫/Tháng
Đăng ký

Gói E

CPU: 8 Core
RAM - DDR4: 12GB
SSD: 50GB + 70GB Free
Băng thông: Không giới hạn
Phí khởi tạo: 0 đ
1.900.000₫/Tháng
Đăng ký

VPS CLOUD

TỐC ĐỘ NHANH - BẢO MẬT TỐT
0903222532